Drammensveien 211, 0281 Oslo 

tlf: 21 39 00 37 - e-post: mail@centri.no -

org.nr: 996 897 370

© 2019 Centri AS

Høytrykkspumper > 75 bar

Centri leverer pumper og pumpesystemer. Vi har et omfattende pumpeprogram og et vidt spekter av referanser.

 

Kundesegmenter er bl.a. smelteverk, kjemisk industri, fiskeforedling, akvakultur, næringsmiddelindustri, energi og kommune.

Sentrifugalpumper

Sentrifugalpumper brukes for lettflytende medier. Vi leverer sentrifugalpumper for lave og høye trykk og temperaturer, og fra små til store kapasiteter. Bruksområder er slitende og korrosive medier og nøytrale, rene medier samt flytende gass. Vi leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper. 

Se Düchting Pumpen og Hydro-Vacuum.

Eksenterskruepumper

Eksenterskruepumper er blant annet egnet for høyt tørrstoffinnhold og dosering. Vi leverer eksenterskruepumper for blant annet industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering). Pumpene er reversible, dvs. kapasitet er lik begge veier. Se PCM.

Slangepumper

Slangepumper er selvsugende og blant annet egnet for høyt tørrstoffinnhold og korrosive medier. De håndterer også gassholdige medier. Slangepumper er skånsomme mot mediet. Vi leverer slangepumper for blant annet industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering). Pumpene er reversible, dvs. kapasitet er lik begge veier. Se PCM.

Membranpumper

Membranpumper er godt egnet til dosering og små kapasiteter. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper med høy nøyaktighet. De er stillegående og tåler tørrkjøring. Pumpene er mest brukt til kjemikalier. Se PCM.

Montasje og Service

Erfarne industrimekanikere fra våre partnere monterer pumper, rør, ventiler etc. og retter opp pumper med laser. Vi foretar service av pumper både på verksted og hos kunde. Vi tilbyr også serviceavtaler.

Design

Vi 3D-modellerer pumpesystemer i CAD, som grunnlag for prefabrikasjonstegninger av rør, stål etc. Dette gir kunden god anledning til å komme med tilbakemeldinger på arrangement, adkomst for personell og plassering av annet utstyr.

Ombygging og Oppgradering

Ved behov for økt kapasitet eller ønske om reduserte driftskostnader, kan løsningen være ombygging av pumpestasjonen. Det kan eksempelvis innebære redesign av rørsystem eller nye pumper, eller en kombinasjon av disse.

Nøkkelferdige anlegg

Centri leverer komplette pumpestasjoner inklusive alt mekanisk utstyr og automatikk. Vi monterer sammen prefabrikkerte komponenter samt prosessutstyr på stedet eller leverer ferdige containerløsninger.

Belegging

Har dere utfordringer med korrosjon og/eller slitasje? Vi kan forlenge levetiden med SIConit® slitebelegg. Materialet er svært slite- og korrosjonsbestandig. Beleggtykkelse er inntil 30 mm.

Se Belegging og Støping.

Analyse og Rådgivning

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Eller vil dere kun ha en statusrapport? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger. Kontakt oss gjerne for en gjennomgang.

Test av pumpe på fabrikk (Düchting Pumpen)