Pumper og pumpesystemer

 

Like mye som vi leverer robuste pumpeløsninger, er vi en rådgiver innen design og drift. Slik oppnår våre kunder økt driftssikkerhet og reduserte kostnader.

 

Kundegrupper er smelteverk, gruve, kjemisk industri, fiskeforedling, akvakultur, næringsmiddel, energi, alpinanlegg og kommune.

Vann og avløpspumper

Sentrifugalpumper_2a.png

Til slitende og korrosive medier, hetvann, vann, sjøvann, avløp samt flytende gass. Centri leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper.

Eksenterskruepumper_2b.png

Egnet for høy viskositet og dosering. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Slangepumpe_2.png

Selvsugende og egnet for høy viskositet og gassholdige medier. Pumpene er skånsomme mot mediet og tåler tørrkjøring. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Membranpumpe_2.png

Egnet til dosering og små kapasiteter. Pumpene er stillegående og tåler tørrkjøring. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper til kjemikalier.

Rådgivning

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger.

Oppgradering

Vi gjennomgår anlegget og utarbeider et forslag til oppgradering. Dette kan være alt fra små justeringer til omfattende ombygginger.

Design

Riktig design gir gode pumpeløsninger. Derfor har vi stort fokus på hydrauliske beregninger, rørdesign, vedlikeholdsvennlighet, styringsfilosofi, materialvalg og driftserfaringer. 

Vi 3D-modellerer pumpestasjoner for prefabrikkering og effektiv montasje. 

Pumpestasjoner

Centri leverer nøkkelferdige anlegg. Vi gjør tekniske beregninger og utarbeider styringsbeskrivelse. Prefabrikkerte komponenter og prosessutstyr monteres hos dere. Vi leverer også containerløsninger.

Mekanisk

Vi monterer pumper og komplette pumpestasjoner. Pumpene rettes opp med laser. Service utføres på verksted eller hos kunde. Centri tilbyr serviceavtaler.

Belegging_2.png

Fornyelse av komponenter er et godt alternativ til innkjøp av reservedeler. SIConit® slitebelegg beskytter mot korrosjon og slitasje.

Testkjøring hos produsent (Düchting Pumpen)

Drammensveien 211, 0281 Oslo | (+47) 21 39 00 37 | mail@centri.no

© 2020 Centri AS