Centri leverer pumper og pumpesystemer.

 

Like mye som vi leverer robuste pumpeløsninger, er vi en rådgiver innen design og drift. Slik oppnår våre kunder økt driftssikkerhet og reduserte kostnader.

 

Kundegrupper er smelteverk, gruve, kjemisk industri, fiskeforedling, akvakultur, næringsmiddel, energi, alpinanlegg og kommune.

Sentrifugalpumper

Til slitende og korrosive medier, hetvann, vann, sjøvann, avløp samt flytende gass. Centri leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper.

Eksenterskruepumper

Pumpene er egnet for høy viskositet og dosering. Vi leverer til industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering).

Slangepumper

Pumpene er selvsugende og egnet for høy viskositet og gassholdige medier. Slangepumper er skånsomme mot mediet. Vi leverer til industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering).

Membranpumper

Membranpumper er egnet til dosering og små kapasiteter. De er stillegående og tåler tørrkjøring. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper til kjemikalier.

Mekanisk

Vi monterer pumper og komplette pumpestasjoner. Pumpene rettes opp med laser.

Service utføres på verksted eller hos kunde. Vi tilbyr serviceavtaler.

Design

Vi modellerer pumpesystemer i 3D. Kunden får anledning til å komme med synspunkter på arrangement i designfase. Tegningene brukes som grunnlag for prefabrikkering av rør, fundamenter etc. 

Oppgradering

Ved behov for økt kapasitet eller reduserte driftskostnader, kan vi tilby ombygging av pumpestasjonen. Vi gjennomgår eksisterende anlegg og lager et uforpliktende tilbud.

Pumpestasjoner

Centri leverer komplette pumpestasjoner. Vi monterer prefabrikkerte komponenter og prosessutstyr på stedet, eller leverer containerløsninger.

Belegging

Har dere utfordringer med korrosjon eller slitasje? Vi kan forlenge komponentenes levetid med SIConit® slitebelegg. Beleggtykkelse er inntil 30 mm.

Analyse

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger.

Test av pumpe på fabrikk (Düchting Pumpen)

Drammensveien 211, 0281 Oslo | (+47) 21 39 00 37 | mail@centri.no | org.nr: 996 897 370

© 2020 Centri AS