Drammensveien 211, 0281 Oslo 

tlf: 21 39 00 37 - e-post: mail@centri.no -

org.nr: 996 897 370

© 2020 Centri AS

Høytrykkspumper

Centri leverer pumper og pumpesystemer.

 

Like mye som vi leverer robuste pumpeløsninger, er vi en rådgiver innen design og drift. Slik oppnår våre kunder økt driftssikkerhet og reduserte kostnader.

 

Kundegrupper er smelteverk, gruve, kjemisk industri, fiskeforedling, akvakultur, næringsmiddel, energi, alpinanlegg og kommune.

Sentrifugalpumper

Sentrifugalpumper brukes for lettflytende medier. Centri leverer pumper til slitende og korrosive medier, hetvann, vann, sjøvann, avløp samt flytende gass. Vi leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper.

Se Düchting Pumpen og Hydro-Vacuum.

Eksenterskruepumper

Eksenterskruepumper er godt egnet for høyt tørrstoffinnhold og dosering. Vi leverer eksenterskruepumper til industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering). Se PCM.

Slangepumper

Slangepumper er selvsugende og godt egnet for høyt tørrstoffinnhold og korrosive medier. De håndterer også gassholdige medier. Denne pumpetypen er skånsom mot mediet. Vi leverer slangepumper til industrielt slam, kommunalt slam, biologisk slam, kjemikalier og næringsmidler (EU og US sertifisering). Se PCM.

Membranpumper

Membranpumper er godt egnet til dosering og små kapasiteter. De er stillegående og tåler tørrkjøring. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper til kjemikalier etc. Se PCM.

Montasje og Service

Vi monterer pumper og komplette pumpestasjoner. Pumpene rettes opp med laser. Service utføres både på verksted og hos kunde. Vi tilbyr også serviceavtaler.

Design

Vi modellerer pumpesystemer i 3D. Kunden får god anledning til å komme med synspunkter på arrangement under designfase. Tegningene brukes også som grunnlag for prefabrikkering av rør, fundamenter etc. 

Ombygging og Oppgradering

Ved behov for økt kapasitet eller reduserte driftskostnader, kan løsningen være ombygging av pumpestasjonen. Dette kan innebære redesign av rørsystem eller nye pumper, eller en kombinasjon av disse.

Nøkkelferdige anlegg

Centri leverer komplette pumpestasjoner inklusive automatikk. Vi monterer sammen prefabrikkerte komponenter og prosessutstyr på stedet eller leverer containerløsninger.

Belegging

Har dere utfordringer med korrosjon og/eller slitasje? Vi kan forlenge levetiden med SIConit® slitebelegg. Beleggtykkelse er inntil 30 mm. 

Se Belegging og Støping.

Analyse og Rådgivning

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger. Kontakt oss gjerne for en gjennomgang.

Test av pumpe på fabrikk (Düchting Pumpen)