top of page

Med sjøvannspumper i SICcast® oppnås svært lave vedlikeholdskostnader. Centri leverer korrosjonsfrie sjøvannspumper til anlegg for settefisk, fjernkjøling og fiskeforedling.

PUMPER OG PUMPESYSTEMER

Centri leverer et vidt spekter av pumper til industri, kommune og VVS. I tillegg har vi spesialisert oss på optimalisering av design og drift, og tilbyr blant annet driftsanalyse og pumpeteknisk rådgivning.
 

Vi vektlegger kundens behov og erfaringer, og motiveres av dette til å levere gode løsninger. 


Kundens forventing er vår motivasjon.

FZ_3_real.jpg
Sentrifugalpumpe_3.png

Til slitende og korrosive medier, hetvann, vann, sjøvann og avløpsvann. Centri leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper.

Eksenterskruepumper_3.png

Egnet for høy viskositet og dosering. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Slangepumpe_3.png

Selvsugende og egnet for høy viskositet og gassholdige medier. De er skånsomme mot mediet og tåler tørrkjøring. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Membranpumpe.png

Egnet til dosering og små kapasiteter. Pumpene er stillegående og tåler tørrkjøring. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper til kjemikalier.

Analyse_3.png

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger.

Oppgradering_3.png

Vi gjennomgår anlegget og utarbeider et forslag til oppgradering. Dette kan være alt fra små justeringer til omfattende ombygginger.

Design_3.png

Riktig design gir gode pumpeløsninger. Derfor har vi stort fokus på hydrauliske beregninger, vedlikeholdsvennlighet, rørdesign, styringsfilosofi, materialvalg og driftserfaringer. Vi 3D-modellerer pumpestasjoner for prefabrikkering og effektiv montasje. 

MontasjeOgService_3.png

Mekaniske arbeider gjøres effektivt og sikkert. Det oppnår vi med god planlegging, gode rutiner, kompetente montører, nøyaktig prefabrikkering og risikoanalyse.

Pumpestasjoner_3.png

Centri tilbyr nøkkelferdige anlegg. Vi prosjekterer, prefabrikkerer, leverer, monterer, tester og foretar igangkjøring.

Belegging_3.png

Fornyelse av komponenter er et godt alternativ til innkjøp av reservedeler. SIConit® slitebelegg beskytter mot korrosjon og slitasje.

Test av pumpe hos Düchting Pumpen

Testkjøring hos produsent (Düchting Pumpen)

bottom of page