10-års jubileum!

Centri ble stiftet for 10 år siden og har levert pumper og pumpesystemer i store deler av landet. Vi vil sende en stor takk til våre kunder, partnere og leverandører som har vært med på å gjøre dette mulig. Vår målsetning har, fra dag én, vært å fremstå som en kompetansebedrift med høyt servicenivå. Tilbakemeldingene fra kundene tyder på at vi gjør det. Centri er stadig i utvikling, og vi ser mange muligheter for firmaet i årene som kommer. Vi ser frem til videre samarbeid med både eksisterende og nye kontakter.

Vi møtes snart, og ikke bare på skjermen.

 

Nils Nyland, daglig leder

15. april 2021

Pumper og pumpesystemer

FZ_3_real.jpg

I tillegg til å levere robuste pumpeløsninger, er Centri en rådgiver innen design og drift. Kompetansen innen optimalisering av pumpesystemer er høyt verdsatt, og våre kunder erfarer driftssikre anlegg med lave driftskostnader.

 

Vi leverer pumper, utbedrer anlegg og leverer nøkkelferdige pumpestasjoner. Typiske kundegrupper er smelteverk, gruve, kjemisk industri, fiskeforedling, akvakultur, næringsmiddel, energi, alpinanlegg og kommune.

Sentrifugalpumper_3.png

Til slitende og korrosive medier, hetvann, vann, sjøvann, avløpsvann samt LPG. Centri leverer tørroppstilte, dykkede og semidykk pumper.

Eksenterskruepumper_3.png

Egnet for høy viskositet og dosering. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Slangepumpe_3.png

Selvsugende og egnet for høy viskositet og gassholdige medier. Pumpene er skånsomme mot mediet og tåler tørrkjøring. Bruksområder er slam, kjemikalier og næringsmidler.

Membranpumpe_3.png

Egnet til dosering og små kapasiteter. Pumpene er stillegående og tåler tørrkjøring. Vi leverer elektrisk drevne membranpumper til kjemikalier.

Analyse_3.png

Opplever dere høye driftskostnader i pumpestasjonen? Ønsker dere å forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger.

Oppgradering_3.png

Vi gjennomgår anlegget og utarbeider et forslag til oppgradering. Dette kan være alt fra små justeringer til omfattende ombygginger.

Design_3.png

Riktig design gir gode pumpeløsninger. Derfor har vi stort fokus på hydrauliske beregninger, vedlikeholdsvennlighet, rørdesign, styringsfilosofi, materialvalg og driftserfaringer. Vi 3D-modellerer pumpestasjoner for prefabrikkering og effektiv montasje. 

MontasjeOgService_3.png

Vi monterer pumper og komplette pumpestasjoner. Pumpene rettes opp med laser. Service utføres på verksted eller hos kunde. Centri tilbyr serviceavtaler.

Nøkkelferdige_3.png

Centri leverer nøkkelferdige anlegg. Vi gjør tekniske beregninger og utarbeider styringsbeskrivelse. Prefabrikkerte komponenter og prosessutstyr monteres hos dere. Vi leverer også containerløsninger.

Belegging_3.png

Fornyelse av komponenter er et godt alternativ til innkjøp av reservedeler. SIConit® slitebelegg beskytter mot korrosjon og slitasje.

Test av pumpe hos Düchting Pumpen

Testkjøring hos produsent (Düchting Pumpen)