top of page
Rådgivnng

TEKNISK BISTAND

Ønsker dere å optimalisere driften og redusere driftskostnadene? Vi har løst utfordringer som korrosjon, kavitasjon, hyppige delebytter, vibrasjon, støy og lav kapasitet. Vi gjennomgår anlegget, gjør opp status og presenterer våre anbefalinger. Centri bistår også med pumpeteknisk rådgivning i prosjekter. Kontakt oss gjerne for referanser og mer informasjon.

Oppradering

OPPGRADERINGER

Centri oppgraderer pumpestasjoner ved ønske om endring av mengde og/eller reduserte driftskostnader. Status i anlegget gjennomgås og vi gjør trykkfallsberegninger og utarbeider revidert arrangement. Vi tilbyr ombygging av rørføringer, nye ventiler, filtre, pumper etc. og nytt styresystem.

Sjøvannspumpe av annet fabrikat

Vrak etter 3 år

Korrosjonsfri sjøvannspumpe fra Centri
Ingen delebytter siden oppstart juni 2017

 

Design

 

DESIGN OG PROSJEKTERING

Riktig pumpevalg er ikke nok! Driftsutfordringer i pumpesystemer skyldes ofte mangelfull fagkunnskap innen design og prosess. 
Vår ekspertise innen disse fagfeltene ivaretar energieffektiv og stabil drift, servicetilgjengelighet, god rørdesign, HMS, etc. 

 

MEKANISK

Vi tar på oss montasjeoppdrag og utfører service hos kunde eller på verksted. Vi leverer også prefabrikkerte rammer, rør og plattformer.

Mekanisk
Pumestasjon

PUMPESTASJONER

Centri designer og leverer pumpestasjoner inklusive ventiler, filtre instrumentering, rør, fundamenter, kabeltraseer, etc. Vi utfører rørtapsberegninger, rørdesign, stålkonstruksjon, 3D-modellering, prosessbeskrivelse, prefabrikkering, montasje og igangkjøring.

Belegging

 

SLITEBELEGG

SIConit® silisiumkarbidmasse gir høy motstand mot korrosjon og slitasje. Fornyelse med SIConit® er et godt alternativ til innkjøp av nye komponenter. Vi belegger pumper, løpehjul, agitatorer, dyser, sliteplater, rørdeler, tanker og hydrosykloner.

bottom of page