top of page
Rådgivnng

ANALYSE OG RÅDGIVNING

Centri er parat dersom dere ønsker å optimalisere driften. Vi gjør opp status og presenterer anbefalinger. Vi har blant annet løst utfordringer med korrosjon, kavitasjon, høye driftskostnader, vibrasjon, støy og lav kapasitet. Centri bistår også med pumpeteknisk rådgivning i prosjekter.

Oppradering
Design

 

DESIGN OG PROSJEKTERING

I tillegg til riktig pumpevalg er god design nødvendig for å oppnå et driftssikkert og vedlikeholdsvennlig anlegg. Kompetanse innen pumpeteknikk, rørdesign og prosesstyring er avgjørende i dette arbeidet.

 

MEKANISK

Centri leverer rammer, rør, plattformer etc. Vi tar på oss montasjeoppdrag og utfører service hos kunde eller på verksted. 

Mekanisk

OPPGRADERINGER

Vi tilbyr oppgradering av pumpestasjoner når det er ønskelig med kapasitetsøkning eller reduserte driftskostnader. I noen tilfeller er små endringer tilstrekkelig; det kan være ombygging av rør eller justering av styring. Andre ganger er mer omfattende oppgraderinger og bytte av pumper nødvendig.

Sjøvannspumpe av annet fabrikat
Vrak etter 3 år

Korrosjonsfri sjøvannspumpe fra Centri
Ikke servicebehove etter > 5 års drift

 

Pumestasjon

PUMPESTASJONER

Centri designer og leverer pumpestasjoner inklusive ventiler, filtre instrumentering, rør, fundamenter, kabeltraseer, etc. Vi utfører rørtapsberegninger, rørdesign, stålkonstruksjon, 3D-modellering, prosessbeskrivelse, prefabrikkering, montasje og igangkjøring.

Belegging

 

BELEGGING

SIConit® silisiumkarbidmasse gir høy motstand mot korrosjon og slitasje. Fornyelse med SIConit® er et godt alternativ til innkjøp av nye komponenter. Vi belegger pumper, løpehjul, agitatorer, dyser, sliteplater, rørdeler, tanker og hydrosykloner.