Rådgivning

 

Oppgradering

En konklusjon av en analyse kan være at pumpestasjonen bør oppgraderes. Noen ganger er det tilstrekkelig med små justeringer; som å endre rørdesign eller justere styringen. Andre ganger er driftsutfordringer og kostnader så store at en større oppgradering er nødvendig. Vi utarbeider et uforpliktende tilbud som beskriver komponenter, styring og design. Se eksempler under.

Januar 2017: Ombygging av sjøvannspumpestasjon (kjøling sykehus) for Tafjord Kraftvarme

 

Stasjonen leverer sjøvann for kjøling til Ålesund Sykehus. Store driftskostnader for sjøvannspumpene (levert i 2010) var bakgrunnen for at vi ble forespurt. Kundens forventning var et robust anlegg med lave driftskostnader. Centri leverte korrosjonsfrie sjøvannspumper samt ventiler og sensorer. Vi gjorde hydrauliske beregninger, 3D modellerte nytt arrangement, prefabrikkerte rør og rammer og gjorde mekanisk montasje.

 

Status 14. desember 2020: Ingen korrosjon i pumper og ingen reservedelsbytter.

Juni 2017: Ombygging av sjøvannspumpestasjon (kjøling forbrenningsanlegg) for Tafjord Kraftvarme

 

Stasjonen leverer sjøvann for kjøling av overskuddsvarme i forbrenningsanlegget. Store driftskostnader for sjøvannspumpe (levert i 2014) var bakgrunnen for at vi ble forespurt. Kundens forventning var et robust anlegg med lave driftskostnader. Centri leverte korrosjonsfri sjøvannspumpe, ventiler og sensorer. Vi gjorde hydrauliske beregninger, 3D modellerte nytt arrangement, prefabrikkerte rør, styrkeberegnet og prefabrikkerte løpekattbjelke og gjorde mekanisk montasje.

 

Status 14. desember 2020: Ingen korrosjon i pumper og ingen reservedelsbytter.

 

Ønsker dere lavere driftskostnader i pumpestasjonen? Eller forenkle driften? Vi går nøye gjennom anlegget og utarbeider en detaljert rapport inklusive status og anbefalinger. Nedenfor finner dere eksempler på saker vi har jobbet med.

Lakseslakteri:

Kunde ønsket økt kapasitet for pumper til CIP-vask.

- Hydrauliske beregninger viste at noen rør måtte byttes til større dimensjoner for å få ønsket kapasitet. Det var ikke nødvendig å bytte pumper.

Fjernvarmeanlegg:

Vibrasjon i rørledning etter pumper.

- Vi fant at fjærer i tilbakeslagsventil var for stive slik at denne ikke åpnet helt. Fjærer er byttet, og vibrasjon er eliminert.

Smelteverk:

Høye driftskostnader for pumpe levert av annet firma. Centri ble forespurt om å tilby ny pumpe.

- Vår analyse viste at sugeledning ikke var tett. Hull ble tettet, og behov for ny pumpe ble eliminert.

Settefiskanlegg:

Vibrasjon, for lav kapasitet og høye driftskostnader for pumper i RAS.

- Vi fant at det er gjort feil pumpevalg. Kunde har søkt om midler til å bytte til pumper tilbudt av Centri.

 

Fiskeforedlingsbedrift:

Vibrasjon i sjøvannspumpe.

- Etter våre beregninger, anbefalte vi ny dimensjon på sugeledning. Den ble byttet; problemet er løst.

Design

Med Centri på laget skal kunden være trygg på å få et vedlikeholdsvennlig og driftssikkert anlegg. Vi gjør hydrauliske beregninger og 3D-modellering for prefabrikkering av rør, stålkonstruksjoner og planlegging av montasje.

 

 

Mekanisk

Når vi gjør mekaniske arbeider, blir det gjort effektivt og sikkert. Det oppnår vi med god planlegging, gode rutiner, kompetente montører, nøyaktig prefabrikkering og analyser av risiko.

Vi tilbyr: 

  • Serviceavtaler

  • Service på verksted eller hos kunde

  • Prefabrikkerte rør og rammer, ofte basert på våre 3D-modeller

  • Montasje og oppretting med laser

 

Centri leverer nøkkelferdige anlegg; vi prosjekterer, prefabrikkerer, leverer, monterer, tester og foretar igangkjøring. Vi leverer også containerløsninger.

 

Juli 2018: Nøkkelferdig sjøvannspumpestasjon til Pelagia Lødingen

Pumpestasjoner

 

 

Leveransen bestod av pumper, ventiler, filtre, rør, sensorer, frekvensomformere, prefabrikkerte rør og rammer, fordelingstavle og automatikktavle. Vi gjorde styrkeberegninger av rammer og løpekattbjelke, hydrauliske beregninger, 3D-modellering og laget fabrikasjonstegninger. Montasje ble gjort sammen med mekanikere fra Pelagia. Testing og igangkjøring ble gjort sammen med Haneseth Automasjon.

 

Status 14. desember 2020: Anlegget er robust og driftskostnadene er svært lave.

 

SIConit® beleggingsmasse

Beleggtykkelse 1,5 – 30,0 mm

SIConit® F beleggingsmasse

Beleggtykkelse 0,5 – 2,0 mm

SIConit® X beleggingsmasse

Beleggtykkelse 0,5 – 2,0 mm

SICcast® støpemasse

Maks. støpevekt 4 tonn

SIConit® K støpemasse

Minimum tykkelse 10 mm

SICcast.jpg

Belegging

Fornyelse av komponenter er et godt alternativ til innkjøp av reservedeler. Vi belegger pumpehus, løpehjul, agitatorer, dyser, sliteplater, rørdeler, tanker og hydrosykloner med silisiumkarbidmaterialer.

Se eksempel her.