ANALYSE OG RÅDGIVNING

Centri analyserer drift av pumpesystemer. Vi bistår også med pumpeteknisk rådgivning i prosjekter. Vi har løst utfordringer med korrosjon, kavitasjon, høye driftskostnader, vibrasjon, støy og lav kapasitet. Vi gjør en analyse av deres anlegg og presenterer status og anbefalinger. Vår erfaring og kompetanse innen fagfelt som pumpeteknikk, design, prosess og drift er avgjørende i dette arbeidet.

 

 

OPPGRADERINGER

Vi tilbyr oppgradering av pumpestasjoner. Bakgrunnen kan eksempelvis være et ønske om kapasitetsøkning eller reduserte driftskostnader. Noen ganger er det tilstrekkelig med små endringer, som ombygging av rør eller justering av prosess. Andre ganger er mer omfattende oppgraderinger nødvendige.

Sjøvannspumpe av annet fabrikat
Vrak etter 3 år

Korrosjonsfri sjøvannspumpe fra Centri
Ikke servicebehove etter > 5 års drift

 

 

 

DESIGN OG PROSJEKTERING

I tillegg til riktig valg av pumper er god design avgjørende for et driftssikkert anlegg. Vår kompetanse innen fagfelt som pumpeteknikk, hydraulikk, rørdesign og prosess ivaretar dette.

 

 

MEKANISK

Vi tilbyr tjenester innen prefabrikkering, montasje og service.

 

​ - Produksjon av rammer, rør, etc.

 - Montasje

 - Service hos kunde og på verksted

 - Belegging av pumper, agitatorer etc.

 

PUMPESTASJONER

Centri designer og leverer pumpestasjoner inklusive ventiler, filtre instrumentering, rør, fundamenter, kabeltraseer, etc. Vi utfører rørtapsberegninger, rørdesign, stålkonstruksjon, 3D-modellering, prosessbeskrivelse, prefabrikkering, montasje og igangkjøring.

 

 

BELEGGING

SIConit® silisiumkarbidmasse gir stor motstand mot korrosjon og slitasje. Fornyelse med SIConit® er et godt alternativ til innkjøp av nye komponenter. Vi belegger pumper, løpehjul, agitatorer, dyser, sliteplater, rørdeler, tanker og hydrosykloner.