top of page

Driftssikre løsninger

Centri leverer driftssikkerhet. Kvalitetspumper, sammen med vår kompetanse innen pumpeteknikk og design sikrer lave driftskostnader. Vi leverer et stort utvalg av pumper fra europeiske fabrikanter; sentrifugalpumper, slangepumper, membranpumper og eksenterskruepumper.

DP_LOGO_250pxl –med hvit kant.png
HV Logo.png
Logo_PCM_uten_tekst.jpg
Egger_296x73.png
Düchting Pumpn
DP_LOGO_250pxl.png

Spesialløsninger er standard

Pumper til bl.a. mineralprosessindustri, forbrenningsanlegg, sjøvannsystemer, gruver og damp-/kondensatsystemer. Produseres i et stort utvalg av metaller, samt i SICcast® silisiumkarbid-støp.

Centri pumper: Düchting MC mineralstøp-pumpe

Slitende og korrosive medier

DP_WRS.png

Slitende og korrosive medier

DP_HPE.png

Rene og slitende medier

Centri pumper: Düchting MCC mineralstøp-pumpe

Slitende og korrosive medier

DP_MCS.png

Slitende og korrosive medier

DP_HPH.png

Rene og korrosive medier

Centri pumpe Düchting WR slampumpe

Slitende og korrosive medier

Centri pumper: Düchting MCV semidykk pumpe i mineralstøp.png

Slitende og korrosive medier

DP_IP.png

Hetvann og korrosive medier

Centri pumpe Düchting WRX slampumpe

Slitende og korrosive medier

DP_WRV.png

Slitende og korrosive medier

DP_HPX.png

Rene og slitende medier

Hydro-Vacuum
HV Logo.png

Produsent med lange tradisjoner

Polens største pumpeprodusent har et stort spekter av pumper, vakuumpumper og blåsemaskiner for industri og kommune. Hydro-Vacuum har eget støperi.

Centri pumpe Hydro-Vacuum FZ avløpspumper

Vann og avløpsvann

HV_MVL.PNG

Rene og lett forurensede medier

HV_OPA.PNG

OPA/OPB flertrinnspumpe

Rene og lett korrosive medier

HV_DVV.PNG

Rene og korrosive medier

Centri Hydro-Vacuum FZS rørhuspumpe

Vann og avløpsvann

HV_NHV.PNG

Rene og lett korrosive medier

HV_OPF.PNG

OPF flertrinnspumpe

Rene og lett korrosive medier

HV_SKA.PNG

SKA selvsugende pumpe

Hetvann og lett korrosive medier

Centri pumpe Hydro-Vacuum FOK blokkpumpe

Rene og lett forurensede medier

HV_KS_KSM.PNG

Lett korrosive og slitende medier

HV_WH.PNG

Hetvann og lett korrosive medier

HV_SKC_SKD.png

Flytende gass og hetvann

HV_MVA.PNG

MVA og MVB normpumpe

Rene og lett korrosive medier

HV_PW.PNG

Gasser < 30 % væskemetning

HV_G-serie.PNG

Rene og lett korrosive medier

Logo_PCM_uten_tekst.jpg

Dosering, pumping og miksing

PCM er blant verdens ledende produsenter av systemer og komponenter for væskehåndtering, dvs. pumping, dosering, miksing og fylling. PCM produserer løsninger til blant annet næringsmiddelindustri, gruver, kommune og kjemisk industri.

PCM
Centri pumpe PCM Delasco Slangepumpe

Slam, syrer og næringsmidler

PCM_LAGOA.png

Kjemikalier og næringsmidler

PCM_EcoMX.PNG

Slam, avfall og næringsmidler

PCM_C.png

Ecomoineau C

Dosering av kjemikalier

Centri pumpe PCM EcoMoineau MF skruepumpe

Slam, avfall og næringsmidler

PCM_MSH.png

Slam, avfall og næringsmidler

Egger
Egger_296x73.png

Driftssikre pumper for krevende medier

Egger pumper er spesialtilpasset medium som inneholder faststoff og gass. Typiske applikasjoner er kommune, kjemisk industri, petroleumsindustri og gruve.

Centri pumpe EGGER EO og EOS Slampumper

Slitende og gassholdige medier

EGGER_IRIS.png

Væsker og gasser

Nøyaktig regulering

Centri pumpe EGGER_TEO

Slitende og gassholdige medier

EGGER_SO.png

SO og SOK semidykkpumpe

Tetningsløs

Centri pumpe EGGER RPG propellpumpe

Korrosive og fiberholdige medier

EGGER_T_og_TA.png

Slitende og gassholdige medier

Stor passasje

bottom of page