Kartlegging av driftserfaringer – Analyse - Hydraulisk design – Beregninger  - Funksjonsbeskrivelser

 

Centri leverer varige pumpeløsninger hvor både design, drift og kundens forventninger ivaretas. 

Valg av riktig pumpeløsning gir god driftsøkonomi. Kontakt oss for mer informasjon og referanser.

DP_2.png

Skreddersydde løsninger er standard

Løsninger til prosessindustri, forbrenningsanlegg, sjøvannsystemer, gruver og hetvannssystemer. Pumpene produseres i et stort utvalg av metaller, samt i SICcast® (silisiumkarbid-støp).

 

Eget støperi og teststasjon.

HV Logo_2.png

Pumpeprodusent med lange tradisjoner

Produsent av pumper, vakuumpumper og blåsere. Hydro-Vacuum har et omfattende sortiment for industri og kommune. Pumper for vann, avløpsvann, LPG, hetvann, etc.

 

Eget støperi og teststasjon.

PCM_2.jpg

Utstyr for dosering, pumping og miksing

PCM er blant verdens ledende produsenter av fortrengerpumper og utstyr for væskebehandling.

Utstyr for pumping, dosering, miksing og fylling av slitende, viskøse, korrosive og varme medier.

 

Løsninger til bl.a. prosess- og næringsmiddelindustri, gruver, kommune og petroleumsindustri.

 
MC_2.jpg

Slitende og korrosive medier

s_type_wrx_2.png

Slitende og korrosive medier

s_type_mcv_vmc.png

Slitende og korrosive medier

HPH_2.jpg

Rene og korrosive medier

MCC_2.png

Slitende og korrosive medier

s_type_wrs_uv_2.png

Slitende og korrosive medier

s_type__wrv_2.png

Slitende og korrosive medier

IP_2.jpg

Hetvann og korrosive medier

s_type_wr_2a.png

Slitende og korrosive medier

s_mcs_uvmc_2.png

Slitende og korrosive medier

HPE_2.png

Rene og slitende medier

HPXU_2.png

Rene og slitende medier

 
FZgroups.png

Vann og avløpsvann

MVAogMVB.png

Rene og lett korrosive medier

KS-KSM_250-250_2.jpg

Lett korrosive og slitende medier

FZS.png

Vann og avløpsvann

MVL_250x250_ny.jpg

Rene og lett forurensede medier

PW_250x250_2.jpg

Gasser < 30 % væskemetning

FOK_2a.png

Rene og lett forurensede medier

NHV_2.png

Rene og lett korrosive medier

OPA_real.jpg

Rene og lett korrosive medier

TypeOPF.png

Rene og lett korrosive medier

DHV_2.png

Rene og korrosive medier

WHA-WHG-WHS-250-250_2.jpg

Hetvann og lett korrosive medier

SKA_2.png

Hetvann og lett korrosive medier

G-serien-250-250.jpg

Rene og lett korrosive medier

SKC_2.jpg

Flytende gass og hetvann

PCM

 
PCM_Delasco_550x550.jpg

Slam, syrer og næringsmidler

PCM_MVA_250x250_2a.jpg

Slam, avfall og næringsmidler

PCM_ECO_M_2.jpg

Slam, avfall og næringsmidler

LAGOA_500x500.jpg

Kjemikalier og næringsmidler

MF_250x250_toned_ned_2.jpg

Slam, avfall og næringsmidler

Drammensveien 211, 0281 Oslo | (+47) 21 39 00 37 | mail@centri.no

© 2020 Centri AS