Varige pumpeløsninger

Centri leverer løsninger der både design, drift og kundens forventninger ivaretas. 

Vi kartlegger driftserfaringer og gjør hydrauliske beregninger. 

Under følger en oversikt over pumpetyper. Ta kontakt for mer utfyllende informasjon og referanser.

DP_2.png

Skreddersydde løsninger er standard

 

Düchting Pumpen produserer pumper til prosessindustri, forbrenningsanlegg, sjøvannsystemer, gruver og hetvannssystemer. Pumpene leveres i et stort utvalg av metaller, samt i SICcast® mineralstøp.

 

Har eget støperi og teststasjon.

HV Logo_2.png

Pumpeprodusent med lange tradisjoner 

 

Produsent av pumper, vakuumpumper og blåsere. Hydro-Vacuum har et omfattende sortiment for industri og kommune. Bruksområder er blant annet vann, avløpsvann, LPG og hetvann.

 

Har eget støperi og teststasjon.

PCM_2.jpg

Utstyr for dosering, pumping og miksing 

 

PCM er blant verdens ledende produsenter av fortrengerpumper og utstyr for væskebehandling.

Har løsninger for pumping, dosering, miksing og fylling av slitende, viskøse, korrosive og varme medier.

 

Leverer til prosess- og næringsmiddelindustri, kommune og petroleumsindustri.

Düchting Pumpen, lavtrykkspumper

 
MC_2.jpg

Pumpe i SICcast® mineralstøp

For slitende og korrosive medier
Ingen korrosjon i sjøvann

Slam, sjøvann, avløpsvann

s_type_wrx_2.png

Svært robust slampumpe
Sliteplater i hus
For medier med høy egenvekt

Slam, avløpsvann

s_type_mcv_vmc.png

Pumpe i SICcast® mineralstøp

For slitende og korrosive medier
Ingen korrosjon i sjøvann

Slam, sjøvann, avløpsvann

MCC_2.png

Pumpe i SICcast® mineralstøp

For slitende og korrosive medier
Ingen korrosjon i sjøvann

Slam, sjøvann, avløpsvann

s_type_wrs_uv_2.png

Skreddersydd for slitende medier
Sliteplater i hus
All opplagring i motor

Slam, avløpsvann

s_type__wrv_2.png

Skreddersydd for slitende medier
Ingen akseltetning
Kraftig opplagring

Slam, avløpsvann

s_type_wr_2a.png

Skreddersydd for slitende medier
Sliteplater i hus
Kraftig aksling og opplagring

Slam, Avløpsvann

s_mcs_uvmc_2.png

Pumpe i SICcast® mineralstøp

For slitende og korrosive medier
All opplagring i motor

Slam, sjøvann, avløpsvann

Düchting Pumpen, høytrykkspumper

HPE_2.png

Trykk-klasse inntil 250 bar
Stort utvalg av materialer

Vann med faststoff

Hetvann, vann, sjøvann

HPXU_2.png

Designet for høyt tørrstoffinnhold
Trykk-klasse inntil 160 bar
Stort utvalg av materialer

Hetvann og slitende medier

HPH_2.jpg

Trykk-klasse inntil 100 bar
Radialt eller aksialt innløp
Stort utvalg av materialer

Hetvann, vann, sjøvann

hpxl_2.png

Designet for høyt tørrstoffinnhold
Trykk-klasse inntil 40 bar
Stort utvalg av materialer

Hetvann og slitende medier

IP_2.jpg

Tilgjengelig i rettløp utførelse
API 610 design tilgjengelig
Høy virkningsgrad

Hetvann, vann, sjøvann

Hydro-Vacuum, lavtrykk- og vakuumpumper

 
FZgroups.png

Dykket eller tørr utførelse

Stort utvalg av løpehjul
Stor variasjon i arrangementer

Vann, sjøvann, avløpsvann

MVAogMVB.png

Normpumpe i kompakt utførelse
Standard byggemål (EN733)
All opplagring i motor

Korrosive medier, hetvann

KS-KSM_250-250_2.jpg

Robust
Kompakt utførelse eller på ramme
Enkel / dobbel mek. akseltetning

Lett korrosive og slitende medier

FZS.png

Enkel installasjon
Dykket i rør
Store kapasiteter

Vann, avløpsvann

MVL_250x250_ny.jpg

Kompakt utførelse
Enkel montasje, på linje med rør
All opplagring i motor

Vann, korrosive medier, hetvann

PW_250x250_2.jpg

Væskeringspumpe
Stort kapasitetsregister

Tørre gasser < 30 % væskemetning

FOK_2a.png

Robust blokkpumpe

Vertikal eller horisontal utførelse
Dobbel mekanisk akseltetning

Forurenset vann, korrosive medier

NHV_2.png

Normpumpe på bunnramme

Standard byggemål (EN733)

Vann, korrosive medier, hetvann

Hydro-Vacuum, høytrykkspumper og selvsugende pumper

TypeOPA-OPB.png

Rettløpspumpe
Byggemål lik med andre fabrikater
Kulelager i både pumpe og motor

Vann, hetvann

G-serien-250-250.jpg

Høytrykks dykkpumpe

Vann, sjøvann

SKC_2.jpg

Selvsugende
ATEX: gruve- og gass-soner
Til væsker og flytende gass

Lav NPSH

Hydrokarboner, LPG, hetvann

TypeOPF.png

Rettløpspumpe
Byggemål lik med andre fabrikater
Kulelager i både pumpe og motor

Vann, sjøvann, hetvann

DHV_2.png

Rettløpspumpe i robust design
Enkel montasje, på linje med rør
Horisontal eller vertikal utførelse

Vann, korrosive medier, hetvann

WHA-WHG-WHS-250-250_2.jpg

Robust
Selvsugende varianter

Vann, sjøvann, hetvann

SKA_2.png

Selvsugende
Kompakt utførelse eller på ramme

Vann, korrosive medier, hetvan

PCM, fortrengerpumper

 
PCM_Delasco_550x550.jpg

Selvsugende

Servicevennlig

Utslipps-sikker

Skånsom

Slam, næringsmidler, avfall

PCM_MVA_250x250_2a.jpg

Mateskrue for høy viskositet
Dreneringsstusser og spyleport
Servicevennlig

Slam, næringsmidler, avfall

PCM_ECO_M_2.jpg

Kompakt
Servicevennlig
Lavt energiforbruk

Slam, næringsmidler, avfall

LAGOA_500x500.jpg

Enkel og robust

Nøyaktig dosering

Kjemikalier

MF_250x250_toned_ned_2.jpg

Prisgunstig
Servicevennlig
Lavt energiforbruk

Slam, næringsmidler, avfall

Drammensveien 211, 0281 Oslo | (+47) 21 39 00 37 | mail@centri.no

© 2020 Centri AS