top of page
Rådgivnng

RÅDGIVNING

Ønsker dere lavere driftskostnader eller ny kapasitet?

Vi gjennomgår anlegget og utarbeider rapport med status og anbefalinger. Noen eksempler:

Lakseslakteri
Ønske om økt kapasitet for pumper til CIP-vask fra annen leverandør (2019).

Våre anbefalinger om ombygging av rør ville gir tilstrekkelig kapasitet uten å bytte pumper.

Settefiskanlegg
Lav kapasitet og høye driftskostnader for pumper fra annen leverandør i RAS (2019).

Vi fant at det er gjort feil pumpevalg.

 

Fiskeforedlingsbedrift
Vibrasjon i sjøvannspumpe fra annen leverandør (2019).

Dimensjon på sugeledning ble endret etter vår anbefaling.

Vibrasjon forsvant etter bytte.

Fjernvarmeanlegg
Vibrasjon i rørledning etter pumper fra annen leverandør (2020).

Kunden hadde forsøkt å lokalisere problemet bl.a. ved hjelp av innleide akustikk-spesialister, uten hell.
I vår analyse fant vi at årsak var feil tilpasset tilbakeslagsventil.
Etter justering forsvant vibrasjonen.

 

Smelteverk
Høye driftskostnader for pumpe fra annen leverandør (2020).

Vi fant at årsak til problemene var utett sugeledning, så derfor ble det ikke behov for pumpebytte.
 

Oppdrettsanlegg
Vibrasjon og støy i sjøvannspumpe fra annen leverandør (2021).

Årsak er kavitasjon forårsaket av svak hydraulisk utforming på inntaksledning.
Ombygging er iverksatt.

Oppradering

 

OPPGRADERING

Ved behov for reduserte driftskostnader og/eller kapasitetsendring tilbyr Centri oppgradering av pumpestasjonen. Det kan være mindre endringer av rørdesign eller justering av prosess. Andre ganger er driftsutfordringer og kostnader så store at en større oppgradering er nødvendig. Vi utarbeider et uforpliktende tilbud som beskriver komponenter, prosess og design. Se eksempler under.

Januar 2017: Sjøvannspumpestasjon for Tafjord Kraftvarme (Sykehus)

 

Kunde opplevde store driftskostnader for sjøvannspumper, levert av annet firma i 2010. Kundens behov var et robust anlegg med lave driftskostnader.

Vi gjorde hydrauliske beregninger og 3D-modellerte nytt arrangement. Centri leverte og monterte korrosjonsfrie sjøvannspumper, ventiler, sensorer, rør og rammer.

 

Status 3. januar 2022: Ingen korrosjon eller reservedelsbytter.

Juni 2017: Sjøvannspumpestasjon for Tafjord Kraftvarme (Forbrenningsanlegg)

 

Kunde opplevde store driftskostnader for sjøvannspumper, levert av annet firma i 2014. Kundens behov var et robust anlegg med lave driftskostnader.

Vi gjorde hydrauliske beregninger og 3D-modellerte nytt arrangement. Centri leverte og monterte korrosjonsfri sjøvannspumpe, ventiler, sensorer, rør, rammer og løpekattbjelke.

 

Status 3. januar 2022: Ingen korrosjon eller reservedelsbytter.

Design

 

DESIGN

I Centri er god design ensbetydende med et driftssikkert og vedlikeholdsvennlig anlegg. Vår kompetanse innen hydraulikk, rørdesign, prosess og stålkonstruksjon ivaretar dette.