RÅDGIVNING

Ønsker dere lavere driftskostnader eller ny kapasitet?

Vi gjennomgår anlegget og utarbeider rapport med status og anbefalinger. Noen eksempler:

Lakseslakteri
Ønske om økt kapasitet for pumper til CIP-vask fra annen leverandør (2019).

Våre anbefalinger om ombygging av rør ville gir tilstrekkelig kapasitet uten å bytte pumper.

Settefiskanlegg
Lav kapasitet og høye driftskostnader for pumper fra annen leverandør i RAS (2019).

Vi fant at det er gjort feil pumpevalg.

 

Fiskeforedlingsbedrift
Vibrasjon i sjøvannspumpe fra annen leverandør (2019).

Dimensjon på sugeledning ble endret etter vår anbefaling.

Vibrasjon forsvant etter bytte.

Fjernvarmeanlegg
Vibrasjon i rørledning etter pumper fra annen leverandør (2020).

Kunden hadde forsøkt å lokalisere problemet bl.a. ved hjelp av innleide akustikk-spesialister, uten hell.
I vår analyse fant vi at årsak var feil tilpasset tilbakeslagsventil.
Etter justering forsvant vibrasjonen.

 

Smelteverk
Høye driftskostnader for pumpe fra annen leverandør (2020).

Vi fant at årsak til problemene var utett sugeledning, så derfor ble det ikke behov for pumpebytte.
 

Oppdrettsanlegg
Vibrasjon og støy i sjøvannspumpe fra annen leverandør (2021).

Årsak er kavitasjon forårsaket av svak hydraulisk utforming på inntaksledning.
Ombygging er iverksatt.

 

 

OPPGRADERING

Ved behov for reduserte driftskostnader og/eller kapasitetsendring tilbyr Centri oppgradering av pumpestasjonen. Det kan være mindre endringer av rørdesign eller justering av prosess. Andre ganger er driftsutfordringer og kostnader så store at en større oppgradering er nødvendig. Vi utarbeider et uforpliktende tilbud som beskriver komponenter, prosess og design. Se eksempler under.

Januar 2017: Sjøvannspumpestasjon for Tafjord Kraftvarme (Sykehus)

 

Kunde opplevde store driftskostnader for sjøvannspumper, levert av annet firma i 2010. Kundens behov var et robust anlegg med lave driftskostnader.

Vi gjorde hydrauliske beregninger og 3D-modellerte nytt arrangement. Centri leverte og monterte korrosjonsfrie sjøvannspumper, ventiler, sensorer, rør og rammer.

 

Status 3. januar 2022: Ingen korrosjon eller reservedelsbytter.

Juni 2017: Sjøvannspumpestasjon for Tafjord Kraftvarme (Forbrenningsanlegg)

 

Kunde opplevde store driftskostnader for sjøvannspumper, levert av annet firma i 2014. Kundens behov var et robust anlegg med lave driftskostnader.

Vi gjorde hydrauliske beregninger og 3D-modellerte nytt arrangement. Centri leverte og monterte korrosjonsfri sjøvannspumpe, ventiler, sensorer, rør, rammer og løpekattbjelke.

 

Status 3. januar 2022: Ingen korrosjon eller reservedelsbytter.

 

 

DESIGN

I Centri er god design ensbetydende med et driftssikkert og vedlikeholdsvennlig anlegg. Vår kompetanse innen hydraulikk, rørdesign, prosess og stålkonstruksjon ivaretar dette.

 

 

MEKANISK

Montasje gjøres effektivt og sikkert. Det oppnår vi med god planlegging, gode rutiner, kompetente montører, nøyaktig prefabrikkering og høyt fokus på sikkerhet.

Vi tilbyr prefabrikkering av rør og rammer, montasje og service.

 

PUMPESTASJONER

Centri tilbyr pumpestasjoner. Vi prosjekterer, prefabrikkerer, leverer, monterer, tester og foretar igangkjøring.

 

Juli 2018: Sjøvannspumpestasjon til Pelagia Lødingen

 

Vi gjorde styrkeberegninger av rammer og løpekattbjelke, hydrauliske beregninger, 3D-modellering og laget fabrikasjonstegninger. Centri leverte pumper, ventiler, filtre, rør, sensorer, frekvensomformere, rør og rammer, fordelingstavle og automatikktavle. Montasje og igangkjøring ble gjort i samarbeid med kunde og automasjonsfirma.

 

Status 3.januar 2022: Anlegget er robust og driftskostnadene er lave.

 

 

BELEGGING

Fornyelse av komponenter er et godt alternativ til innkjøp av reservedeler. Vi belegger pumpehus, løpehjul, agitatorer, dyser, sliteplater, rørdeler, tanker og hydrosykloner med silisiumkarbidmaterialer.

SIConit® beleggingsmasse

Beleggtykkelse 0.5 – 30.0 mm

SICcast® støpemasse

Maks. støpevekt 4 tonn

Se eksempel på reparert løpehjul.

Last ned SICcast brosjyre.